Polityka prywatności

 

1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.zarabiajnakawie.pl (dalej jako „Strona”) jest spółka Segafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, tel.: 14 615 4100 adres e-mail: info@segafredo.pl., zwana dalej „Administratorem”.

Administrator wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia, adres mailowy: a.wojciechowska@kwwp.pl.

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatność osób odwiedzających Stronę (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora celem:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”/„Franczyza”/„Obsługa Klienta”;
 2. realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa;
 3. zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics (prawnie uzasadniony cel Administratora);

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku skierowania do Administratora zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”/„Franczyza”/„Obsługa Klienta”; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 3. art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w przypadku danych przetwarzanych do ceków statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 50 miesiącach.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 1. zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
 2. analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowania Strony do preferencji jej Użytkowników.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 2. pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników są anonimizowane przed ich przekazaniem do Google tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

W zakresie w jaki dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

 

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Wojciechowską.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: a.wojciechowska@kwwp.pl.
Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Ochrony Danych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora- ul. Partyzantów 7, 32- 700 Bochnia, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o.”

 

Klauzule informacyjne

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

 1. Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców
 2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy i współpracy
 3. Klauzula informacyjna dla Pracowników
 4. Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na działania marketingowe
 5. Klauzula informacyjna dla uczestników obiegu korespondencji (odbiorców i adresatów)
 6. Klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahentów
 7. Klauzula informacyjna dla Kontrahentów
 8. Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji kierowanej z domeny segafredo.Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązek informacyjny wynikający z RODO, w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.