Formularz zgłoszeniowy

Pole wymagane
Wpisz poprawny adres email
Pole wymagane
wybierz
wybierz
Pole wymagane
Pole wymagane
Invalid Input
Pole wymagane
Wybierz godzinę
Zgoda wymagana

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Segafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, tel.: + 48 14 615 4100 adres e-mail: info@segafredo.pl.

[Cel] Administrator przetwarza dane osobowe Zgłaszającego tylko na podstawie prawa i w uzasadnionych prawnie interesach Administratora, tj. w celu:

  1. przyjęcia zgłoszenia na event „Zarabiaj na kawie”,
  2. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym prowadzenia dalszej korespondencji w tym przedmiocie,
  3. organizacji i zapewnienia udziału Zgłaszającego w tym evencie,
  4. dla realizacji marketingu bezpośredniego (np. wysyłki aktualnych katalogów, ofert innych informacji handlowych).

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zgłaszającego danych są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (m.in. agencja reklamowa, dostawcy usług informatycznych), jak również podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem i ich następcy prawni.

[Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Dane osobowe Zgłaszającego nie są przekazywane poza obszar EOG.

[Okres przechowywania] Dane Zgłaszającego będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Zgłaszającego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

[Prawa] Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowej realizacji zgłoszenia, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w evencie „Zarabiaj na kawie”.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Klauzula informacyjna

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Segafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kontaktowy: 14 615 4100, (dalej: „Administrator”).

[Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług Administratora (Segafredo Zanetti Poland), w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Administratora (Segafredo Zanetti Poland) i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora (Segafredo Zanetti Poland) w związku przedmiotem jego działalnością, a także wydarzeń, których Administrator (Segafredo Zanetti Poland) jest uczestnikiem/partnerem.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Panu także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do Pani/Pana naszych materiałów, tak aby otrzymywał/-a Pani/Pan wyłącznie te informacje, które są zgodne z Pani/Pana zainteresowaniami.

Podanie danych jest dobrowolne.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Klauzula informacyjna

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Segafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, tel.: + 48 14 615 4100, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[Cel przetwarzania] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań przed zawarciem umowy o przeprowadzenie szkolenia baristycznego, tj. udzielenia wszelkich informacji, wysłania oferty na szkolenia baristyczne, zapisania na szkolenie.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, kontrahenci Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zawarcia umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana żądania.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.