Formularz zgłoszeniowy

Pole wymagane
Wpisz poprawny adres email
Pole wymagane
wybierz
wybierz
Pole wymagane
Pole wymagane
Invalid Input
Pole wymagane
Wybierz godzinę
Zgoda wymagana

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Segafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, tel.: + 48 14 615 4100 adres e-mail: info@segafredo.pl.

[Cel] Administrator przetwarza dane osobowe Zgłaszającego tylko na podstawie prawa i w uzasadnionych prawnie interesach Administratora, tj. w celu:

  1. przyjęcia zgłoszenia na event „Zarabiaj na kawie”,
  2. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym prowadzenia dalszej korespondencji w tym przedmiocie,
  3. organizacji i zapewnienia udziału Zgłaszającego w tym evencie,
  4. dla realizacji marketingu bezpośredniego (np. wysyłki aktualnych katalogów, ofert innych informacji handlowych).

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zgłaszającego danych są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (m.in. agencja reklamowa, dostawcy usług informatycznych), jak również podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem i ich następcy prawni.

[Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Dane osobowe Zgłaszającego nie są przekazywane poza obszar EOG.

[Okres przechowywania] Dane Zgłaszającego będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Zgłaszającego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

[Prawa] Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowej realizacji zgłoszenia, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w evencie „Zarabiaj na kawie”.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO.